Festival Biển 2015 - Ô kìa Nha Trang - Đàm Vĩnh Hưng