Nha Trang mùa thu lại về - Ns Văn Ký - Ca sỹ - Nhóm 5 dòng kẻ