Người đàn Ông Nha Trang Có Cơ Duyên Kỳ Lại Với Tượng Phật Cổ