Festival Biển 2015 - Đêm mơ thành chim yến - Hương Tràm